Databeskyttelse

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger  Privatlivspolitik for kunder

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af ansøgernes privatlivets fred

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Navn og kontaktperson for den ansvarlige person i henhold til artikel 4, stk. 7, i DSGVO

Ansvarlig
Virksomheden Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH
Robert-Koch-Str. 8-10
25813 Husum
Postboks 1105
Husum
Telefon : +49 48 41 / 96 97 0
Fax : +49 48 41 / 96 97 49
Administrerende direktør: Stefan Schmidt

Ansvarlig for indholdet: Stefan Schmidt

E-mail [info@avk-husum.de]
Registerret Husum Tinglysningsret, Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH HRB 583
Momsregistreringsnummer
i henhold til § 27a i lov om omsætningsafgift: DE 134 658 487

Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Ansvarlig krop er:

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:

Thomas Holst

Datasikkerhed Nord UG

Siemensstrasse 28

25813 Husum

+49 4841-896820

info@datensicherheit-nord.de

Enhver registreret kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.


Sikkerhed og beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi anser det for vores primære ansvar at bevare fortroligheden af de personlige oplysninger, du giver os, og at beskytte dem mod uautoriseret adgang. Derfor er vi yderst omhyggelige og anvender de nyeste sikkerhedsstandarder for at sikre maksimal beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Som privatretlig virksomhed er vi underlagt bestemmelserne i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (DSGVO) og bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne om databeskyttelse overholdes både af os og af vores eksterne tjenesteudbydere.

Definitioner

Lovgiveren kræver, at personoplysninger behandles på en lovlig måde, i god tro og på en måde, der er forståelig for den registrerede ("lovlighed, behandling i god tro, gennemsigtighed"). For at sikre dette informerer vi dig om de enkelte juridiske definitioner, som også anvendes i denne privatlivspolitik:

 1. Personlige oplysninger

"personoplysninger": enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende fysiske person.

 1. Behandling

"behandling": enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker med eller uden hjælp af automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, søgning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 1. Begrænsning af behandlingen

"Begrænsning af behandling": mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres fremtidige behandling.

 1. Profilering

"Profilering": enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller ændring af opholdssted.

 1. Pseudonymisering

"pseudonymisering": behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares særskilt og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 1. Filsystem

"filsystem": enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter nærmere angivne kriterier, uanset om en sådan samling opbevares centralt, decentralt, funktionelt eller geografisk.

 1. Ansvarlig

"dataansvarlig": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger; når formålet med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

 1. Processor

"databehandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

 1. Modtager

"modtager": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik efterforskningsopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere, og disse myndigheders behandling af sådanne oplysninger skal ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med formålet med behandlingen.

 1. Tredje

"Tredjepart": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den registeransvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

 1. Samtykke

Ved "samtykke" fra den registrerede forstås enhver frit givet specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

Lovligheden af behandlingen

Behandlingen af personoplysninger er kun lovlig, hvis der er et retsgrundlag for behandlingen. Retsgrundlaget for behandlingen kan være i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1
lit. a - f DSGVO kan navnlig være:

 1. Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende til et eller flere bestemte formål;
 2. behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, der er truffet på den registreredes anmodning;
 3. behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt;
 4. behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 5. behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;
 6. behandlingen er nødvendig for at varetage den registeransvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Oplysninger om indsamling af personoplysninger

(1) I det følgende informerer vi dig om indsamlingen af personoplysninger, når du bruger vores websted. Personlige data er f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

(2) Hvis du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular, opbevarer vi de oplysninger, du oplyser (din e-mailadresse, dit navn og telefonnummer, hvis relevant), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter de data, der opstår i denne forbindelse, efter at opbevaringen ikke længere er nødvendig eller behandlingen er begrænset, hvis der er lovbestemte opbevaringspligter.

Indsamling af personlige oplysninger ved besøg på vores websted

Ved ren informationsbrug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og for at sikre dens stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen
 • Forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indholdet af anmodningen (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Overført datamængde i hvert enkelt tilfælde
 • Websted, hvorfra anmodningen kommer
 • Browser
 • Operativsystem og dets grænseflade
 • Sprog og version af browsersoftwaren.

Brug af cookies

(1) Ud over de ovennævnte data gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i forhold til den browser, du bruger, og som giver den part, der sætter cookien, visse oplysninger. Cookies kan ikke eksekvere programmer eller overføre virus til din computer. De bruges til at gøre hjemmesiden som helhed mere brugervenlig og effektiv.

 

(2) Dette websted bruger følgende typer cookies, hvis omfang og funktionalitet forklares nedenfor:

 • Midlertidige cookies (for denne a.)
 • Vedvarende cookies (se b.).
 1. Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Det drejer sig især om sessions-cookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-id, hvormed forskellige anmodninger fra din browser kan tildeles den fælles session. Dette gør det muligt at genkende din computer, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.
 1. Vedvarende cookies slettes automatisk efter en foruddefineret periode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser.
 1. Du kan konfigurere dine browserindstillinger i overensstemmelse med dine præferencer og
  Du kan f.eks. nægte at acceptere cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Såkaldte "tredjepartscookies" er cookies, der er blevet sat af en tredjepart, og som derfor ikke er sat af det faktiske websted, du besøger i øjeblikket. Bemærk venligst, at du ved at deaktivere cookies muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted.

Andre funktioner og tilbud på vores websted

(1) Ud over den rent informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. Til dette formål skal du normalt give yderligere personoplysninger, som vi bruger til at levere den pågældende tjeneste, og for hvilke de ovennævnte databehandlingsprincipper gælder.

(2) I nogle tilfælde bruger vi eksterne tjenesteudbydere til at behandle dine data. Disse er nøje udvalgt og bestilt af os, er bundet af vores instruktioner og kontrolleres regelmæssigt.

(3) Desuden kan vi videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis vi tilbyder kampagner, konkurrencer, kontrakter eller lignende tjenester sammen med partnere. Du får flere oplysninger herom, når du giver dine personoplysninger eller nedenfor i beskrivelsen af tilbuddet.

(4) I det omfang vores tjenesteudbydere eller partnere har deres hjemsted i en stat uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil vi informere dig om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af tilbuddet.

Børn

Vores tilbud er grundlæggende rettet mod voksne. Personer under 18 år bør ikke videregive personlige oplysninger til os uden samtykke fra deres forældre eller værge.

 

Den registreredes rettigheder

 

(1) Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et givet samtykke, har du ret til til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

Du kan til enhver tid kontakte os for at udøve din fortrydelsesret.

(2) Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Du kan til enhver tid anmode om en bekræftelse ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger.

(3) Ret til information

Hvis der behandles personoplysninger, kan du til enhver tid anmode om oplysninger om disse personoplysninger og om følgende oplysninger:

 1. formålet med behandlingen;
 2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig når der er tale om modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
 4. hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed;
 5. eksistensen af en ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger om dig eller til at få den dataansvarliges begrænsning af behandlingen af dem eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 6. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
 7. hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis de ikke er indsamlet hos den registrerede;
 8. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i databeskyttelsesforordningen og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, har du ret til at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen. Vi vil udlevere en kopi af de personoplysninger, der er genstand for behandlingen. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger for yderligere kopier, som du anmoder om fra den pågældende person. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, skal oplysningerne leveres i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre andet er angivet. Retten til at modtage en kopi i henhold til stk. 3 må ikke berøre andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

(4) Ret til berigtigelse  

Du har ret til at anmode om, at vi retter eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

 

 

(5) Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Du har ret til at anmode den dataansvarlige om at slette personoplysninger om dig uden forsinkelse, og vi er forpligtet til at slette personoplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 2. Den registrerede trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 5. Sletningen af personoplysningerne er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem i henhold til stk. 1, træffer den registeransvarlige rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere registeransvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at en registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopier af de pågældende personoplysninger.

Retten til sletning ("retten til at blive glemt") eksisterer ikke, så længe behandlingen er nødvendig:

 • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;
 • af hensyn til offentlige interesser på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i GDPR;
 • til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse, hvis den i stk. 1 omhandlede rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller
 • til at gøre gældende, udøve eller forsvare retlige krav.

(6) Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne,
 2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
 3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, så længe det endnu ikke er blevet fastslået, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes.

Når behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

For at udøve retten til at begrænse behandlingen kan den registrerede til enhver tid kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

(7) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne blev givet til, forudsat at:

 1. behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og
 1. behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver retten til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har du ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt. Udøvelsen af retten til dataportabilitet berører ikke retten til sletning ("retten til at blive glemt"). Denne ret gælder ikke for behandling, der er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige.

(8) Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, vil personoplysningerne ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester kan du uanset direktiv 2002/58/EF udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der foretages til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse.

Du kan til enhver tid udøve din ret til at gøre indsigelse ved at kontakte den pågældende ansvarlige person.

(9) Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen:

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige,
 1. er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller
 1. finder sted med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

Den dataansvarlige skal træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person fra den dataansvarlige til at gribe ind, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

Den registrerede kan til enhver tid udøve denne ret ved at kontakte den relevante dataansvarlige.

 

(10) Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

De har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de er bosat, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis den registrerede mener, at behandlingen af personoplysninger om dem er i strid med denne forordning, uden at dette berører andre administrative eller retslige retsmidler.

 

(11) Ret til et effektivt retsmiddel

Uden at det berører ethvert administrativt eller ikke-retligt retsmiddel, herunder retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i GDPR, har du ret til et effektivt retsmiddel, hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandling af dine personoplysninger, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

 

Brug af Google Analytics

(1) Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymiseringen er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren.

(2) Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

(3) Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre Google i at indsamle data genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Det betyder, at IP-adresser behandles i en forkortet form, hvilket betyder, at det ikke er muligt at henføre dataene til en bestemt person. Hvis de data, der indsamles om dig, kan relateres til en person, udelukkes dette straks, og personoplysningerne slettes straks.

(5) Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. De indsamlede statistikker gør det muligt for os at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google underkastet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(6) Oplysninger om tredjepartsleverandør: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Dette websted bruger også Google Analytics til en analyse af besøgsstrømmene på tværs af enhederne, hvilket sker via et bruger-id. Du kan deaktivere den tværgående analyse af din brug på tværs af enhederne i din kundekonto under "Mine data", "Personlige data".

[google_analytics_optout] Jeg ønsker at blive udelukket fra sporing af Google Analytics! [/google_analytics_optout]

SSL-kryptering

For at beskytte dine datas sikkerhed under overførslen bruger vi avancerede krypteringsprocedurer (f.eks. SSL) via HTTPS.

Brug af scriptbiblioteker (Google Web Fonts)

For at vores indhold kan vises korrekt og grafisk tiltalende på tværs af browsere, bruger vi scriptbiblioteker og skriftbiblioteker som Google Webfonts(https://www.google.com/webfonts/) på dette websted. Google Webfonts overføres til din browsers cache for at undgå flere indlæsninger. Hvis browseren ikke understøtter Google Web Fonts eller forhindrer adgangen, vises indholdet med en standardskrifttype.

Ved at kalde scriptbiblioteker eller skrifttypebiblioteker oprettes der automatisk en forbindelse til bibliotekets operatør. Det er teoretisk muligt - selv om det i øjeblikket er uklart, om og til hvilke formål - at operatørerne af sådanne biblioteker indsamler data.

Biblioteksoperatøren Googles fortrolighedspolitik kan findes her: https://www.google.com/policies/privacy/

Indlejrede YouTube-videoer

Vi integrerer YouTube-videoer på nogle af vores websteder. Operatøren af de tilsvarende plugins er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side med YouTube-plugin'et, oprettes der en forbindelse til YouTube-servere. Dette fortæller Youtube, hvilke sider du besøger. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube tildele din surfadfærd til dig personligt. Du kan forhindre dette ved først at logge ud af din Youtube-konto.

Når en YouTube-video startes, bruger udbyderen cookies, der indsamler oplysninger om brugeradfærd.

De, der har deaktiveret lagring af cookies til Google Ad-programmet, behøver ikke at forvente sådanne cookies, når de ser Youtube-videoer. Youtube gemmer dog også ikke-personlige brugsoplysninger i andre cookies. Hvis du ønsker at forhindre dette, skal du blokere lagringen af cookies i browseren.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos "Youtube" kan findes i udbyderens databeskyttelseserklæring på: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Brug af plugins til sociale medier

(1) Vi bruger i øjeblikket følgende plug-ins til sociale medier: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. Vi bruger den såkaldte to-klik-løsning. Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, videregives der i første omgang ingen personlige data til udbyderne af plugins. Du kan genkende udbyderen af plug-in'et ved at markere feltet med dets begyndelsesbogstav eller logo. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plug-in'et via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og dermed aktiverer det, modtager plug-in-udbyderen oplysninger om, at du har opsøgt det tilsvarende websted i vores online-tilbud. Desuden overføres de data, der indsamles, når du besøger vores hjemmeside. I forbindelse med Facebook og Xing anonymiseres IP-adressen i henhold til de respektive udbydere i Tyskland umiddelbart efter indsamlingen. Ved aktivering af plug-in'et overføres dine personlige data til den respektive plug-in-udbyder og gemmes der (i tilfælde af amerikanske udbydere i USA). Da plug-in-udbyderen især indsamler dataene via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies via din browsers sikkerhedsindstillinger, inden du klikker på det grå felt.

(2) Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocedurer, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen og opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger om plug-in-leverandørens sletning af de indsamlede data.

(3) Plugin-udbyderen gemmer de indsamlede data om dig som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller efterspørgselsorienteret design af sit websted. En sådan evaluering foretages især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på visning af behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte den respektive plug-in-udbyder for at udøve denne ret. Via plugins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af plug-ins er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(4) Dataoverførslen finder sted, uanset om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, vil dine data, som vi har indsamlet, blive direkte tilknyttet din konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du klikker på den aktiverede knap og f.eks. linker til siden, gemmer plug-in-udbyderen også disse oplysninger på din brugerkonto og deler dem offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler, at du logger ud regelmæssigt efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer knappen, da du derved undgår at blive tildelt din profil hos plug-in-udbyderen.

(5) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens behandling heraf kan findes i disse udbyderes databeskyttelseserklæringer, der er meddelt nedenfor. Der får du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv.

(6) Adresser på de respektive plug-in-udbydere og URL-adresser med deres databeskyttelsesmeddelelser:

 1. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; yderligere oplysninger om dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
 1. T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Tyskland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
 1. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Flattr Network Ltd beliggende på 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, United Kingdom; https://flattr. com/privacy.]


Integration af Google Maps

(1) På dette websted bruger vi Google Maps-tjenesten. Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gør det muligt for dig at bruge kortfunktionen på en bekvem måde.

(2) Ved at besøge hjemmesiden modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden overføres de data, der er indsamlet under dit besøg på vores hjemmeside. Dette sker uanset, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, via hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, bliver dine data direkte tilknyttet din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal tilknyttes din Google-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og anvender dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsorienteret design af sit websted. En sådan evaluering foretages især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

(3) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens behandling heraf kan findes i udbyderens privatlivspolitik. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield: https: //www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.