Tryk

Imprint Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH

Ansvarlig
Virksomheden Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH
Robert-Koch-Str. 8-10
25813 Husum
Postboks 1105
Husum
Telefon: +49 48 41 / 96 97 0
Fax: +49 48 41 / 96 97 49
Administrerende direktør Stefan Schmidt

Ansvarlig for indholdet: Stefan Schmidt

E-mail [info@avk-husum.de]
Registerret Husum Tinglysningsret, Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH HRB 583
Momsregistreringsnummer
i henhold til § 27a i lov om omsætningsafgift: DE 134 658 487

Auto-Vertrieb-Kielsburg GmbH
Registrierungsnr. D-Q91Y-G4525-93
Dispensation fra tilladelsen i henhold til § 34d Abs. 6 GewO ( produkttilbehør)
Medlem af industri- og handelskammeret i Flensborg
Heinrichstr. 28-34, 24937 Flensburg, Tyskland
www.ihk-schleswig-holstein.de

Sammenslutningen af tyske industri- og handelskamre (DIHK) e.V.
Breite Str. 29, 10178 Berlin
Tlf.: 0180/500585-0 ( fast pris 0,20 €/opkald)
www.vermittlerregister.info

Meddelelse om erstatningsansvar
Vi påtager os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Det er udelukkende operatørerne af de linkede sider, der er ansvarlige for deres indhold. Vi påtager os intet ansvar for fejl i teksten eller forkerte links. Alle tekster og billeder samt andre oplysninger, der offentliggøres her, er omfattet af Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH's ophavsret. Gengivelse eller kopiering af hele eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH. Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH's bogstaver og logo er beskyttede varemærker tilhørende Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH.

Meddelelse om online tvistbilæggelse
Online tvistbilæggelse i henhold til artikel 14, stk. 1, i ODR-forordningen: Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (ODR), som du kan finde på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Meddelelse i henhold til § 36 i lov om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (VSBG)
Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH deltager ikke i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn i henhold til VSBG og er heller ikke forpligtet hertil. Informationspligten i henhold til § 36 VSBG i tilfælde af manglende deltagelse i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn opfyldes ved brug af ovennævnte meddelelse i de almindelige forretningsbetingelser og/eller på hjemmesiden.

Yderligere oplysninger om voldgiftsnævnene for motorkøretøjer, navnlig om procedurer og adgangskrav, findes på følgende websted www.kfz-schiedsstelle.de kan findes på webstedet.