AVK Assistance ved ulykker

Har du været ude for en ulykke? Dette er de første skridt på ulykkesstedet, og derefter tager vi os gerne af dig!

  • Tænd havariblinket, og sikr ulykkesstedet med en veste med høj synlighed (opstil en advarselstrekant).
  • I tilfælde af personskader, skader forårsaget af vildt eller større skader skal du ringe til politiet (110); mindre bumpskader kan du selv registrere på stedet.
  • Tag billeder af skaden, noter navn, kontaktoplysninger, forsikringsselskab og registreringsnummer på den anden part, der er involveret i ulykken, samt dato og klokkeslæt for ulykken.
Hvis du ønsker det, overtager AVK hele skadesprocessen og holder dig mobil med en erstatningsbil!

© Foto: stock.adobe.com